SEKELSKIFTE

 

(alla priser i svenska kronor: SEK)

 

 

1001 VALFRID NELSON 1849 - 1930

Barn på stranden

olja, duk 30,5x46 cm

signerad ’Valfrid Nelson 89’

PRIS: 14 000:- SÅLD

 

1002 BENGT HEDBERG 1868 - 1953

Par på parkbänk

(Motiv från Adolf Fredriks kyrkogård, Stockholm)

olja, duk på pannå 38x42 cm

signerad 'BENGT HEDBERG 1919'

PRIS: 2 500:-SÅLD 

1003 VILHELM BEHM 1859 - 1934

Kustmotiv

olja, duk 43,5x67 cm

signerad ’Vilh Behm 1896’

PRIS: 6 500:-SÅLD

 

   

1004 FANNY HJELM 1858 - 1944

Blomsterstilleben

akvarell, 28x21 cm

signerad ’Fanny Hjelm 1940’

PRIS: 2 500:-SÅLD

 

Text a tergo: ”Till lilla Ida med varm hand från ”Matte” ”

Proveniens: Fanny Hjelms hushållsföreståndarinna

 

 

1005 GUNNAR HALLSTRÖM 1875 - 1943

Sommaridyll med kvinna vid förstukvisten

olja, duk 35x46 cm

signerad ’GUNNAR HALLSTRÖM -94’

PRIS: 3 800:-


 

1006 GUNNAR HALLSTRÖM 1875 - 1943

Sommaridyll med kvinna på gårdstunet

olja, duk 35x45 cm

signerad ’GUNNAR HALLSTRÖM -94’

PRIS: 3 800:-SÅLD


 

1007 RAGNHILD NORDENSTEN 1888 - 1951

Kvinna vid vattnet, Sandhamn

akvarell, 27,5x22,5 cm

signerad ’R. Nordensten Sandhamn 1919’

PRIS: 5 700:-

  

1008 GUNNAR ÅBERG 1869 - 1894

Rovfåglar vid boet

olja, duk på pannå, 29x22 cm

signerad ’G Åberg’

PRIS: 7 500:-

 

Gunnar Åberg var elev vid Konstakademien i Stockholm 1886-92 och

studerade dessutom för Bonnat i Paris, där han kamperade tillsammans

med Pelle Swedlund vintern 1889-90. ”Han fick under akademitiden till-

stånd att teckna djur på Veterinärhögskolan och mottog under studieåren

synbarligen starka intryck av Liljefors. Han var en formellt säkrare begåv-

ning än vännen Sjöberg och avslutade sin akademiska studietid med kung-

lig medalj” (S. Karling).

 

I kretsen av Axel Sjöbergs kamrater har Gunnar Åberg tillskrivits platsen

som dennes bäste vän. Till August Strindbergs bok ”Blomstermålningar

och djurstycken. Ungdomen tillegnade” (1888) utförde Åberg och Sjöberg

illustrationer, små blygsamma vignetter. Gunnar Åbergs intresse för djur

kom här till synes liksom det kunde göra det i t ex en fågelbild, reproduce-

rad i ”Palettskrap” 1890. Han släppte aldrig det vederhäftigt sakliga greppet

på motivet men kunde gärna ge det åtskilligt av upplevd atmosfär.

 


 

1009 ALFRED WAHLBERG 1834 - 1906

Skogsinteriör, Frankrike

olja, pannå 26x35 cm

signerad ’Alfr. Wahlberg’

PRIS: 7 500:-SÅLD

 

 

1010 VILHELM HOLMGREN 1863 - 1943

Självporträtt, Paris 1904

olja, duk på papp-pannå, 26,5x21,5 cm

osignerad

kvarlåtenskapsstämpel a tergo

PRIS: 3 000:-

 

 

 

När Vilhelm Holmgren reste till Paris för första gången 1889 var det för att

dekorera  den svenska paviljongen på världsutställningen. År 1900 for han

dit igen och denna gång blev han kvar. I en tidningsintervju har han berättat

om hur han likt många andra svenska konstnärer gick på Montparnasse utan

att riktigt komma igång med målandet. Så en dag träffade han konstnären

Nils Forsberg som föreslog honom att flytta över till Montmartre. Så fick det

bli. Han skaffade sig en bostad i samma hus som Forsberg och började må-

la modell på ateljé hos franska konstnärer: Carrière, Cormon och Humbert.

Han kände genast att han hamnat i rätt miljö. Det var så han fördes in på en

traditionell konstutbildning i Frankrike. Man stod i en stor ateljé och målade

modell tillsammans och på lördagarna kom mästaren in och gav kritik. Utbild-

ningen gav resultat. 1905 och 1906 deltog Vilhelm Holmgren i Salongen i

Paris och fick erkännande. Under tiden i Frankrike träffade Vilhelm sin bli-

vande fru, fransyskan Jeanne Ferrand. Tillsammans fick de sonen Léo, som

kom att bli en framstående skulptör. I början av 1910-talet flyttade familjen

till Sverige.

 

Väl hemma i Sverige hade Vilhelm Holmgren en stor separatutställning med

ett hundratal verk hos Salong Joël i Stockholm 1912. Recensenterna strödde

sina välvilliga lovord i konstspalterna. Här fann de äntligen en konstnär som

lämnat modenycker och effektsökeri därhän och ”istället lagt allt sitt arbete

och all sin kärlek på studium av naturen”. Trots dessa lovord kom denna ut-

ställning att bli Vilhelm Holmgrens enda samlade framträdande för publik.

Efter framgångarna på den viktiga Salongen i Paris och succén i Stockholm

drar sig Vilhelm undan från utställningsvärlden. Under resten av sitt liv målar

han utan tankar på utställningar och försäljningar. Hans motivvärld är famil-

jen. Idylliska trädgårdsbilder och interiörer varvas med färgstarka blomster-

stilleben och landskapsmålningar. Ofta förekommer hustrun Jeanne i mål-

ningarna.

 

I sitt motivval har Vilhelm Holmgren en motsvarighet i den tio år äldre konst-

närskollegan Carl Larsson. Parallellerna mellan de båda konstnärerna är

många. De hade båda en svår barndom, bestämde sig tidigt för att bli konst-

närer, reste till Paris, målade i en internationell anda med sikte på den livs-

viktiga Salongen, men kom sedan att bli skildrare av familjelivets idylliska

tillvaro. Det är väl troligt att bakgrunden till deras motivval står att finna i den

stora glädje och uppskattning de båda måste ha känt inför sina lyckliga fa-

miljeliv, i ljuset av deras allt annat än lyckliga barndom.

 

1011 VILHELM HOLMGREN 1863 - 1943

”Paris”

olja, pannå 27x18,5 cm

signerad a tergo ’V. Holmgren’

kvarlåtenskapsstämpel a tergo

PRIS: 3 800:-SÅLD


 

 

 

1012 VILHELM HOLMGREN 1863 - 1943

Vid vävstolen

olja, duk på papp-pannå, 45x37 cm

signerad ’V. Holmgren’

PRIS: 9 000:-

 


 

 

1013 VILHELM HOLMGREN 1863 - 1943

Blomsterstilleben

olja, pannå 38x30 cm

signerad ’V.H.’

kvarlåtenskapsstämpel a tergo

PRIS: 5 300:-


 

 

 

 

1014 VILHELM HOLMGREN 1863 - 1943

Modell i skogen

olja, duk 55x46 cm

signerad ’V. H.’

även signerad a tergo på spännramen ’V. Holmgren’

kvarlåtenskapsstämpel a tergo

PRIS: 9 000:-

 

 

 

1015 VILHELM HOLMGREN 1863 – 1943

På sängkanten

olja, duk 55x46 cm

signerad ’V. Holmgren 1911’

kvarlåtenskapsstämpel a tergo

PRIS: 7 500:-
 

 

1016 EVA LÖWSTÄDT-ÅSTRÖM 1864 - 1942

Parkmotiv, Grèz

olja, duk 50x61 cm

signerad ’EVA LÖWSTÄDT’ samt betitlad ’Grèz’

PRIS: 8 500:- SÅLD

 

Eva Löwstädt-Åström.utbildade sig i Stockholm vid Tekniska skolan

1885-86, studerade etsning för Axel Tallberg och fortsatte studierna

i Frankrike (vid Académie Colarossi och Académie Julian i Paris)

1887-90 och i Italien 1890-93. Hon vistades senare omväxlande i

Sverige, där hon för övrigt tillhörde eleverna vid Konstnärsförbundets

andra skola på 1890-talet, och i Paris samt i Grèz hos sin syster,

konstnärinnan Emma Löwstädt-Chadwick. Eva Löwstädt-Åström

gjorde sig känd som en begåvad målarinna, etsare och tecknare.

Helst målade hon blommor och landskapsmotiv. Hennes arbeten

vittnar om ett naturligt beroende av samtida fransk och delvis även

den svenska Grèzkoloniens konst men äger dessutom kvaliteter av

personlig bildsyn och karakteriseringsförmåga.

 

Eva Löwstädt-Åström deltog bl a i Konstnärsförbundets utställningar i

Göteborg 1896, Stockholm 1897-99 och 1902, i Helsingfors 1899 och

i Paris 1900 och 1909, Sveriges allmänna konstförenings utställningar

i Stockholm 1910-11, 1917, 1925, 1927 och 1940-41, Föreningen

Svenska konstnärinnors utställningar i Stockholm 1911, 1917 och 1927

och i Philadelphia 1930, Grafiska sällskapets utställningar i Stockholm

1924 och 1927 samt Nordiska grafikunions utställningar i London 1938

och Helsingfors 1939.

 

Representerad: Nationalmuseum och Sundsvalls museum


 

 

 

1017 AXEL AXELSON 1854 – 1892

”Qvintavalle Venezia”

akvarell, 27,5x18 cm

signerad ’AXEL AXELSON’ samt betitlad

’Qvintavalle Venezia’

dedikation ’Till Ernst Wallmark Julafton 1880’

PRIS: 2 900:-SÅLD
 

 

1018 EVA BAGGE 1871 - 1964

Pudel

olja, duk 41x33 cm

signerad ’Eva Bagge’

PRIS: 6 500:-SÅLD

 

 

 

1019 EVA BAGGE 1871 - 1964

“Djursholm”

blyerts, 19x25 cm

signerad ‘Eva Bagge’

samt betitlad ‘Djursholm’

PRIS: 1 200:-  SÅLD

 

Proveniens: Gösta Stenman

 

 

 

 

1020 CARL JOHANSSON 1863-1944

Bränningar / Motiv fr. Teneriffa”

olja, duk 31,5x45,5 cm

signerad ’Carl Johansson’ samt betitlad

’P Orotava Tenerife 94’

PRIS: 8 500:-SÅLD

 

1021 CARL JOHANSSON 1863 - 1944

Vinterlandskap

olja, pannå 24,5x37 cm

signerad ’Carl Johansson 1913’

PRIS: 7 500:-SÅLD


 

 

1022 CARL JOHANSSON 1863 – 1944

Kustmotiv, Teneriffa

olja, duk 25x42 cm

signerad ’Carl Johansson’ samt betitlad

*Martienis Tenerife Feb 94’

PRIS: 6 800:-SÅLD
 

 

1023 GEORG ARSENIUS 1855-1908

”På väg till kapplöpningen, Nizza”

tusch 11x18,5 cm

signerad ’G Arsenius 1882’

Skiss till målningen med samma namn

på Prins Eugens Waldemarsudde

PRIS: 3 800:-SÅLD


 

 

1024 JOHN ARSENIUS 1818-1903

Läger med officer som rakar sig

akvarell, 15x17 cm

Signerad ’J. Arsenius 87’

PRIS: 2 900:-SÅLD

 

 

1025 JOHN ARSENIUS 1818 – 1903

Ryttare till häst, Upsala

olja, duk 21x32 cm

osignerad

PRIS: 7 500:-SÅLD

 

 

1026 VALDEMAR NYSTRÖM 1864 - 1924

Slätten med Upsala vid horisonten

olja, duk 23,5x33 cm

signerad ’Vald. Nyström 91’

PRIS: 6 500:-SÅLD

 

 

 

1027 VICTOR FORSSELL 1846-1931

”Fjäderholmen”

olja, pannå 21,5x20 cm

signerad ’Vi. Forssell’

PRIS: 5 700:-

 

 

1028 ERIK NORSELIUS 1874 - 1956

”Mot solnedgången, Tidig höst”

olja, duk 65x92 cm

signeradNORSÉLIUS -30’

PRIS: 12 000:-

 

 

Denna målning blev prisbelönad på Salongen

(La Société Nationale des Beaux-Arts) 1931

 

 

Erik Norselius studerade hos Alf Wallander i Stockholm och deltog på

1890-talet i Svenska konstnärernas förenings utställningar. 1896 flyttade

han till Paris och var med korta avbrott för några studievistelser i Italien,

en vistelse i Spanien 1914-16 och enstaka besök i hemlandet bosatt där

under återstoden av sitt liv.

 

Han var i Paris elev till Raphael Collin, Courtois och Prinet. Erik Norselius

utställde från 1902 årligen på Salongen och kallades 1922 till sociétaire i

La Société Nationale des Beaux-Arts. I Sverige utställde han mycket sällan

och endast enstaka arbeten på större gruppvisningar. Han ställde sig under

hela sin verksamhet avvisande till de radikala konstnärliga strömningar, som

han hann uppleva i den parisiska miljön, och försökte i sitt måleri hävda de

värden, som det utgående 1800-talets landskapskonst och genreskildring nått

fram till. Hans franska landskap bevarar ofta något av Corottraditionens sen-

sibla och harmoniska uppbyggnad, medan interiörbilderna med motljuseffekter

förenar en gammalmästerlig tematik med den nationella romantikens känsla för

särpräglade miljöer. I hans tidiga gatubilder från Venedig och senare studier

från Bretagne dröjer sig även intryck från friluftsmåleriet kvar.

 

En minneskollektion av Erik Norselius konst visades 1957 på de svenska Paris-

konstnärernas utställning i Le cercle suédois i Paris. Erik Norselius är represen-

terad i Nationalmuseum, i franska statens samlingar, bl a i museerna i Dinars,

Tours och Pau, samt i Jerusalems museum och i Institut Tessin, Paris

 

 

 

1029 ERIK NORSELIUS 1874 - 1956

Promenerande kvinna, ebb

olja, duk 38x46 cm

signerad ’E. F. NORSÉLIUS 1923’

PRIS: 4 700:-SÅLD

 

 

 

1030 ERIK NORSELIUS 1874 - 1956

Tvätterskor

Olja, duk 46x38 cm

Signerad E F NORSÉLIUS 1919

Pris: 4 500:-SÅLD

 


 

1031 ERIK NORSELIUS 1874 - 1956

Gatubild med människor och hund

Olja, duk 61x50 cm

Signerad ’NORSELIUS -47’

PRIS: 5 700:-

 

1032 ALLAN ÖSTERLIND 1855 - 1938

Franskt vårlandskap

olja, duk 60x45 cm

signerad ’Allan Osterlind’

PRIS: 12 000:-SÅLD

 

 

Allan Österlind var en av de första svenska konstnärer som for till

Frankrike vid tiden för friluftsmåleriets genombrott. Efter studieåren

vid Konstakademien 1874-76 reste han 1877 till Paris, där han blev

elev till skulptören P. J. Cavelier vid École des Beaux-Arts. Österlind

kom sedan att bli verksam i Frankrike till sin död med undantag för

studieresor till Italien och Spanien och sporadiska besök i hemlandet.

Han var till en början mest verksam som skulptör men övergick i Frank-

rike snart till måleriet, där han rönte stora framgångar. Närmast torde

han kunna karakteriseras som en god representant för det franska na-

turalistiska friluftsmåleriet såsom det vid denna tid representerades av

Bastien-Lepage och andra.

 

Österlind var en ofta återkommande utställare på de stora salongerna i

Paris. 1887 fick han hedersomnämnande på den ”gamla” Parissalongen

och på Världsutställningen 1889 silvermedalj. 1890 blev han ”associé”

vid den nybildade Société Nationale des Beaux-Arts och utställde sedan

främst på dess salonger på Champ de Mars. Österlinds mycket goda

anseende i det franska kulturlivet resulterade i att han utmärktes med

Hederslegionen.

 

Han tog under 1880-talet livlig del i de svenska Pariskonstnärernas

oppositionsrörelse mot den föråldrade Konstakademien, deltog 1885

i utställningarna ”Från Seines strand” och ”Opponenternas utställning”

i Stockholm och anslöt sig 1886 till det nybildade Konstnärsförbundet,

med vilket han utställde flitigt fram till 1897. Från 1891 tillhörde han

också en tid Svenska konstnärernas förening. Genom sitt giftermål

med fransyskan Eugénie Carré 1879 och goda förbindelser i franska

konstnärskretsar kom Allan Österlind att tidigt frigöra sig från den

svenska konstmiljön och helt koncentrera sig på en karriär i Frankrike;

1898 uteslöts han ur Konstnärsförbundet på grund av frånvaro från

förbundets utställningar.

 

Allan Österlind var nära vän med Ernst Josephson, vilken efter sin

schism med de i oppositionsrörelsen mera moderata kamraterna i

maj 1886 anslöt sig till familjen Österlind i Gargilesse i Frankrike.

Under den heta eftersommaren flyttade den lilla kretsen ut till fiske-

läget Tréboul vid bretonska kusten. Stärkta av havsluften och de

salta baden, fortsatte de båda kamraterna sitt intensiva arbete, där

de hjälpte varandra med råd och dåd. I två år lever familjen Österlind

och Ernst Josephson tillsammans. De flyttar mellan olika byar på den

franska landsbygden och når så småningom ut till ön Bréhat utanför

Bretagne. Det som till en början verkar som en idyll förmörkas allt mer

av Ernst Josephsons svartsjuka på Österlinds lycka, vilken står i stark

kontrast till hans egen smärtsamma ensamhet. På Bréhat börjar Allan

Österlind och Ernst Josephson med spiritistiska seanser, något som

var på modet vid denna tid. Det är under dessa seanser som Ernst

Josephsons psykos bryter ut. Josephsons psykiska sjukdom och svart-

sjuka manifesteras i att han uttrycker en önskan att gifta sig med Allan

Österlinds änka sedan denne själv som Kristus blivit vederbörligen kors-

fäst. Det som slutligen får paret Österlind att inse att Ernst Josephson

måste föras hem och få vård är när deras lilla dotter Anna plötsligt be-

rättar att farbror Joseph sagt att han vill offra henne precis som Gamla

Testamentets Abraham var på väg att göra med sin son Isak.

 

Svensk-Franska Konstgalleriets legendariske grundare, Gösta Olson, till-

bringade sommaren 1917 på Bréhat och umgicks under denna vistelse

dagligen med Allan Österlind. Han fick då berättat för sig att när Allan

Österlind förde Josephson hem till Sverige så stod sjukvårdare och

väntade för att ta hand om Josephson – men de tog Österlind i stället.

”Det förvånar mig inte” skriver Gösta Olson i sina memoarer, ”för han

var något av en fanatiker och såg ut som en sådan.” Gösta Olson be-

rättar också om med vilken stor vördnad Allan Österlind behandlades av

alla människor på Bréhat, från mairen till öns minst betydande invånare.

 

Franska staten inköpte 1888 Allan Österlinds målning ”La fin de la jour-

née” (”Vid dagens slut”) och placerade den i museet i Tours. Ett motiv

med bondkvinnor i Bretagne fanns tidigare i Luxembourgmuseet i Paris.

Dessutom är han representerad i museet i Chateauroux, Institut Tessin

i Paris, Ateneum i Helsingfors samt på Nationalmuseum och Göteborgs

konstmuseum.

 

 

 
 

1033 ALLAN ÖSTERLIND 1855 - 1938

Strandmotiv, Frankrike

olja, duk 48x59 cm

signerad ’Osterlind’

PRIS: 12 000:-SÅLD

 

 

 

1034 KARL NORDSTRÖM 1855-1923

Landskap

tusch, 5,5x9,5 cm

signerad ’Karl Nordström Sthlm 2/12 1910’

PRIS: 1 700:-SÅLD

 

 

1035 ALLAN ÖSTERLIND 1855 - 1938

Fransk bygata

olja, pannå 32,5x23,5 cm

signerad ’Osterlind’

PRIS: 5 900:-SÅLD

 

 

 

1036 ALLAN ÖSTERLIND 1855 – 1938

Fruktplockerskor, Frankrike

tusch, 41,5x58 cm

signerad ’Allan Österlind’

PRIS: 3 800:-

 

 


1037 HELMER OSSLUND 1866 – 1938

”Litet träd och vatten”

olja, papp-pannå 12x17,5 cm

signerad ’Helmer OSSLUND’

kvarlåtenskapsstämpel samt signatur av

konstnärens son, Erik Osslund a tergo:

”Oljemålning ingående i konstnären

Helmer Osslunds kvarlåtenskap, är å

sterbhusets vägnar signerad av Erik Osslund

PRIS: 4 500:-SÅLD
 

 

1038 CONNY BURMAN 1831 - 1912

Skärgårdslandskap

akvarell, 18,5x13,5 cm

signerad ’Conny Burman 1905’

PRIS: 1 400:-SÅLD


 

 

1039 CONNY BURMAN 1831 – 1912

Segelbåtar, Dalarö

akvarell, 18,5x26 cm

signerad ’Conny Burman’

samt betitlad ’Dalarö’

PRIS: 2 900:- SÅLD

 

 

 

1040 KONRAD SIMONSSON 1843 – 1911

Landskap med hus

olja, pannå 16x12 cm

signerad ’K. Simonsson’

PRIS: 3 500:-
SÅLD

 

1041 HULDA SCHENSON 1848-1941

Lantlig idyll

akvarell, 24,5x18 cm

signerad ’Hulda Schenson’

PRIS: 1 500:-SÅLD

 

 

1042 KONRAD SIMONSSON 1843 – 1911

Vinterlandskap

olja, pannå 12x16 cm

signerad ’K. Simonsson’

PRIS: 2 900:-
SÅLD

 

1043 JOHAN AUGUST HOLMQVIST 1859 - 1942

Oskar Fredriks kyrka, Göteborg

tuschlavering och täckvitt, 29,5x25 cm

signerad ’J. A. Holmqvist 93’

PRIS: 500:-

 

 
 

1044 ALBERT ENGSTRÖM 1869 - 1940

Trosaprofiler

”Fru kråkvinkel” 9,5x11 cm

Trosafigur” 15,5x7 cm

”Kapten Käll på ”Trosa” ” 8x8 cm

”Borgmästare C. Th. Lennvall” 17x15,5 cm

”Stadsfiskal A. E. Janson” 9,5x8 cm

5 st tuschteckningar

samtliga signerade ’A E’

PRIS: 4 500:-

 

 

Teckningarna illustrerade det speciella Trosa-nummer av Strix

som utkom efter Albert Engströms besök i Trosa år 1900.

 

Proveniens: Redaktör Hans Nilsson, Trosa

 

Utställda: Konstmuseet Riddersberg

 

Litteratur: ”Trosasamlare fann originalteckningar”

artikel i Södermanlands Nyheter 27 januari 1959

 

Nedan ett utdrag ur artikeln:

 

”Fem rara originalteckningar av Albert Engström har i dessa dagar

hittat vägen till Trosa, som var skämttecknarens utkorade kråkvinkel

omkring sekelskiftet. Det är porträtt av stadens honoratiores från år

1900, så de är i dubbel bemärkelse välkomna för en ”trosaitisk” sam-

lare.

 

Det är redaktör Hans Nilsson som har lyckats förvärva teckningarna

och han sticker inte under stol med att han anser sig ha gjort ett fynd.

 

- Det är 5 av originalteckningarna, som illustrerade det Trosa-nummer

av Strix, vilket utkom efter Albert Engströms besök här i Trosa år 1900.

Det är borgmästaren, sannerligen ej skön att skåda, stadsfiskalen, po-

lisen, kaptenen på ångfartyget Trosa samt en anonym gumma från ga-

tan.”

 

1045 ANDERS ZORN 1860 - 1920

”Carl Snoilsky”

etsning 8,2x5,3 cm

plåtsignerad ’ZORN’

utförd 1888

Ref: Hjert & Hjert nr 24

PRIS: 2 200:-


 

 

 

1046 MAJA FJAESTAD 1873-1961

”Från vårbacken

färgträsnitt, 15x12,5 cm

signerad ’Maja Fjaestad

PRIS: 1 600:-SÅLD

 

 

1047 GUNNAR HALLSTRÖM 1875 – 1943

Sommarmotiv, Björkö

akvarell, 25x34 cm

signerad ’GUNNAR HALLSTRÖM’ samt

betitlad ’BJÖRKÖ’

PRIS: 2 800:-SÅLD

 

Gunnar Hallström förvaltade arvet från Konstnärsförbundet och kom att i

sin konst bevara dess fosterländska, romantiska anda. Tillsammans med

några andra akademielever bildade han ett S:t Lukasgille med målet att

skapa ”en medveten svensk konst”. Hallström uppmanade: ”Sökom efter

det svenska lynnet, den svenska naturen och det svenska folklivet sådant

det finns i saga och sång och sådant det ännu lever i bygd och ödemark,

i det friska pulserande livet.” I linje med det konstnärliga programmet var

hans arbete med att bevara Björkö i Mälaren. Han tog initiativet till stats-

inköp av ön, och det är främst genom Gunnar Hallströms bemödanden

som resterna av det gamla Birka bevarats. I en rad teckningar och mål-

ningar från ön har han givit ”en följd vänliga idyller om vårens förnyelse-

arbete och sommarens yppighet och allvarliga påminnelser om platsens

tusenåriga minnen” (G. Nordensvan).
 

 


 

 


 

1048 TORE WAHLSTRÖM 1879 - 1908

Man med lie

akvarell och tusch, 23x12 cm

signerad ’ TORE WAHLSTRÖM Feb. -98’

Pris: 4 700:-

 

 

Tore Wahlström var den störste talangen bland uplandskonstnärerna.

Han understöddes av mecenater som Prins Eugen, Pontus Fürstenberg

och Ernest Thiel. Om inte lungtuberkulosen hade tagit hans liv 1908, vid

en ålder av endast 29 år, hade han kunnat bli en av landets riktigt stora

konstnärer.

 

Tore Wahlström studerade vid Konstnärsförbundets andra målarskola, där

han var allmänt avhållen och beundrad. ”Kring denne blonde upplänning

vältränad som en ung idrottsman, slagfärdig och vänlig, stod en nimbus av

talang och lyckosamhet. Hans närmast kamrater, Ivar Arosenius, Bror Lindh

och John Ekman räknade med en lysande framtid för honom. Lärarna, fram-

för allt Bergh, uppskattade oreserverat både hans naturliga färgbegåvning

och hans öppna självständiga väsen” (Sixten Strömbom).

 

Tore Wahlström hade en mycket liten produktion, men tillräckligt betydande

för att ge Sixten Strömbom anledning att senare inrangera honom som den

på sitt vis ”kanske mest karaktäristiska representanten för den ännu nationellt

och bygdebundet trosvissa konstnärsungdomen av 1899-1903”.

 

 

 

1049 TORE WAHLSTRÖM 1879 - 1908

Klädesköpet

tuschlavering och blyerts, 28x22 cm

signerad ’T. Wahlström -97’

Pris: 3 200:-

 

 


 

1050 TORE WAHLSTRÖM 1879 - 1908

"Fågelfängaren"

tusch, 24x22 cm

signerad ’Tore Wahlström 1897’

samt betitlad ”Fågelfängaren”

Pris: 2 900:-